Xử lý nền móng yếu - Gia cường móng

Xử lý nền móng yếu - Gia cường móng

nâng nhà lên cao tại địa chỉ số 38, đường số 4, khu dân cư bình hưng, xã bình hưng, huyện bình chánh,...

Hạ Lòng Cọc - Gia cố móng

Hạ Lòng Cọc - Gia cố móng

Công ty TNHH xây dựng – dịch vụ xử lý nền móng Phước Lộc được thành lập năm 2002 đại điện Giám đốc:...

Nâng chùa và di dời chùa Quan Âm

Nâng chùa và di dời chùa Quan Âm

Thiết Kế và Thi Công Chùa Pháp Vân Đơn vị thiết kế: Công Ty Phước Lộc. Nâng ngôi chùa lên cao 2m, chỉnh ngay

Bơm Vãi Xử Lý Nền

Bơm Vãi Xử Lý Nền

Công Ty Phước Lộc đã hoàn tất hạng mục bơm vãi xử lý nền. chuyên xử lý hạng mục xử lý nền móng, liên...

Hotline: 0939 202 435
<!--Start of Tawk.to Script--> <script type="text/javascript"> var Tawk_API=Tawk_API||{}, Tawk_LoadStart=new Date(); (function(){ var s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0]; s1.async=true; s1.src='https://embed.tawk.to/5789b7f063d0bc0474d53e01/default'; s1.charset='UTF-8'; s1.setAttribute('crossorigin','*'); s0.parentNode.insertBefore(s1,s0); })(); </script> <!--End of Tawk.to Script-->s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0]; s1.async=true; s1.src='https://embed.tawk.to/57871001c0b96c2d224565e0/default'; s1.charset='UTF-8'; s1.setAttribute('crossorigin','*'); s0.parentNode.insertBefore(s1,s0); })(); </script> <!--End of Tawk.to Script-->