Nâng Biệt Thư lên cao 2,2m Ở Vũng Tàu
  • Nâng Biệt Thư lên cao 2,2m Ở Vũng Tàu

  • Lượt xem: 39
Để thực hiện việc nâng cao, “thần đèn” đã huy động hơn 20 nhân công, 34 con đội bằng máy
Để thực hiện việc nâng cao, “thần đèn” đã huy động hơn 20 nhân công, 34 con đội bằng máy và 12 con đội thủ công. Đầu tiên, công nhân phải đào sâu xuống 4,5 m, sau đó ép 56 cọc bê tông và đổ sàn bê tông để nối các đầu cọc rồi mới tiến hành nâng cao bằng các con đội.
Công trình được cam kết hoàn chỉnh trong vòng 3 tháng nhưng đến nay “thần đèn” mới sử dụng hết 45 ngày và đã hoàn tất công đoạn nâng cao.
Căn Biệt thự Anh Bình ở Vũng Tàu:
Đại diện Chủ đầu tư: Ông LẠI VĂN BÌNH
Địa chỉ: Số 81 Đường Số 41, P.thắng Tam, TP.Vũng Tàu
Hạng mục thi công: Kích nâng nhà lêm cao 2,2 mét
Địa chỉ thi công: Số 81 Đường Số 41, P.thắng Tam, TP.Vũng Tàu
 

Để thực hiện việc nâng cao, “thần đèn” đã huy động hơn 20 nhân công, 34 con đội bằng máy và 12 con đội thủ công. Đầu tiên, công nhân phải đào sâu xuống 4,5 m, sau đó ép 56 cọc bê tông và đổ sàn bê tông để nối các đầu cọc rồi mới tiến hành nâng cao bằng các con đội.

Công trình khác

Hotline: 0939 202 435
<!--Start of Tawk.to Script--> <script type="text/javascript"> var Tawk_API=Tawk_API||{}, Tawk_LoadStart=new Date(); (function(){ var s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0]; s1.async=true; s1.src='https://embed.tawk.to/5789b7f063d0bc0474d53e01/default'; s1.charset='UTF-8'; s1.setAttribute('crossorigin','*'); s0.parentNode.insertBefore(s1,s0); })(); </script> <!--End of Tawk.to Script-->s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0]; s1.async=true; s1.src='https://embed.tawk.to/57871001c0b96c2d224565e0/default'; s1.charset='UTF-8'; s1.setAttribute('crossorigin','*'); s0.parentNode.insertBefore(s1,s0); })(); </script> <!--End of Tawk.to Script-->