Nâng chùa và di dời chùa Quan Âm
  • Nâng chùa và di dời chùa Quan Âm

  • Lượt xem: 917
Thiết Kế và Thi Công Chùa Pháp Vân Đơn vị thiết kế: Công Ty Phước Lộc. Nâng ngôi chùa lên cao 2m, chỉnh ngay

Nâng chùa Quan Âm ở Nhà Bè

Nâng cổng chùa lên cao 1.5m và di dời vào trong 30m

Nâng ngôi chùa lên cao 2m với thời gian tổng 60 ngày

Công Ty Thần Đèn Đồng Tháp

Kỹ sư sĩ: 0939 202 435

 

 

 

 

Thiết Kế và Thi Công Chùa Pháp Vân
Đơn vị thiết kế: Công Ty Phước Lộc

 

Công trình khác

Hotline: 0939 202 435
<!--Start of Tawk.to Script--> <script type="text/javascript"> var Tawk_API=Tawk_API||{}, Tawk_LoadStart=new Date(); (function(){ var s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0]; s1.async=true; s1.src='https://embed.tawk.to/5789b7f063d0bc0474d53e01/default'; s1.charset='UTF-8'; s1.setAttribute('crossorigin','*'); s0.parentNode.insertBefore(s1,s0); })(); </script> <!--End of Tawk.to Script-->s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0]; s1.async=true; s1.src='https://embed.tawk.to/57871001c0b96c2d224565e0/default'; s1.charset='UTF-8'; s1.setAttribute('crossorigin','*'); s0.parentNode.insertBefore(s1,s0); })(); </script> <!--End of Tawk.to Script-->