Xử lý lún nghiêng - Nâng nhà ở Củ Chi
  • Xử lý lún nghiêng - Nâng nhà ở Củ Chi

  • Lượt xem: 43
Chủ đầu tư : Cty Phước Lộc. Hạng mục : gia cố móng và xử lý nhà thẳng đứng lại trạng thái ban đầu.

Chủ đầu tư : Cty Phước Lộc. Hạng mục : gia cố móng và xử lý nhà thẳng đứng lại trạng thái ban đầu. 

Nâng Cao nhà và nâng nền móng nhà lên 2m.

 

Chủ đầu tư : Cty Phước Lộc. Hạng mục : gia cố móng và xử lý nhà thẳng đứng lại trạng thái ban đầu. 

Công trình khác

Hotline: 0939 202 435
<!--Start of Tawk.to Script--> <script type="text/javascript"> var Tawk_API=Tawk_API||{}, Tawk_LoadStart=new Date(); (function(){ var s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0]; s1.async=true; s1.src='https://embed.tawk.to/5789b7f063d0bc0474d53e01/default'; s1.charset='UTF-8'; s1.setAttribute('crossorigin','*'); s0.parentNode.insertBefore(s1,s0); })(); </script> <!--End of Tawk.to Script-->s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0]; s1.async=true; s1.src='https://embed.tawk.to/57871001c0b96c2d224565e0/default'; s1.charset='UTF-8'; s1.setAttribute('crossorigin','*'); s0.parentNode.insertBefore(s1,s0); })(); </script> <!--End of Tawk.to Script-->