Xử lý tòa nhà 7 tầng ở Quận 7
  • Xử lý tòa nhà 7 tầng ở Quận 7

  • Lượt xem: 44
Công Ty Phước Lộc chỉnh nghiêng tòa nhà 18cm ở Đường số 7, P. Tân Phong, Quận 7.

Công Ty Phước Lộc chỉnh nghiêng tòa nhà 18cm ở Đường số 7, P. Tân Phong, Quận 7. Chủ đầu tư: Công Ty Xây Dựng Hòa Bình . Kết cấu nhà bị nghiêng do tầng nhà kế bên múc móng xây tầng hầm. 

 

Công Ty Phước Lộc chỉnh nghiêng tòa nhà 18cm ở Đường số 7, P. Tân Phong, Quận 7.

Công trình khác

Hotline: 0939 202 435
<!--Start of Tawk.to Script--> <script type="text/javascript"> var Tawk_API=Tawk_API||{}, Tawk_LoadStart=new Date(); (function(){ var s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0]; s1.async=true; s1.src='https://embed.tawk.to/5789b7f063d0bc0474d53e01/default'; s1.charset='UTF-8'; s1.setAttribute('crossorigin','*'); s0.parentNode.insertBefore(s1,s0); })(); </script> <!--End of Tawk.to Script-->s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0]; s1.async=true; s1.src='https://embed.tawk.to/57871001c0b96c2d224565e0/default'; s1.charset='UTF-8'; s1.setAttribute('crossorigin','*'); s0.parentNode.insertBefore(s1,s0); })(); </script> <!--End of Tawk.to Script-->