Thần đèn chống lún chỉnh nghiêng nhà A Tú

Thần đèn Đồng THáp đã năng thành công căn nhà Chị Hoa ở Quốc Phú. Do xạc lỡ ảnh hưởng đến nền móng dẫn đền bị nghiêng. Liên hệ Sĩ: 0939 202 435
Xem thêm

Nâng Công Trình Chùa Quan Âm lên cao 2m

Thần Đèn Đồng Tháp đã thi công và nâng ngôi chùa Quân Âm ở Cần Thơ lên cao 2m. Kỹ Sư Sĩ đã nâng và di dời ngôi chùa tổng thời gian 60 ngày
Xem thêm

Thần đèn nâng nhà - nâng nhà lên cao

Do sự cố mưa lớn, cường triều cứ lên, căn nhà ngập nước liên tục, Mà chủ nhà muốn giữ lại nguyên hiện trạng nhà cũ do ông bà để lại. Cty Phước Lộc đã nâng thành công căn nhà
Xem thêm
Hotline: 0939 202 435
<!--Start of Tawk.to Script--> <script type="text/javascript"> var Tawk_API=Tawk_API||{}, Tawk_LoadStart=new Date(); (function(){ var s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0]; s1.async=true; s1.src='https://embed.tawk.to/5789b7f063d0bc0474d53e01/default'; s1.charset='UTF-8'; s1.setAttribute('crossorigin','*'); s0.parentNode.insertBefore(s1,s0); })(); </script> <!--End of Tawk.to Script-->s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0]; s1.async=true; s1.src='https://embed.tawk.to/57871001c0b96c2d224565e0/default'; s1.charset='UTF-8'; s1.setAttribute('crossorigin','*'); s0.parentNode.insertBefore(s1,s0); })(); </script> <!--End of Tawk.to Script-->