Nâng Ngôi Nhà ở Cà Mau lên cao 1,2m

Thần đèn Đồng Tháp Đã nâng ngôi nhà 5 tấm ở Cà Mau lên cao 1,2m. Chỉnh ngay nhà lún nghiêng, Cty Tự hào là đơn vị uy tín. Liên hệ: 0939 202 435 Sĩ
Xem thêm

Xử Lý Nhà Nghiêng - Nâng dời nhà

Do thiết kế kết cấu, vì không lường hết được các yếu tố, chung nhất là tính sai lực lún xuống nhiều mà giải quyết móng không hợp lý. Trường hợp khác, nhà bị lún lệch nghiêng sang một bên,...
Xem thêm
Hotline: 0939 202 435
<!--Start of Tawk.to Script--> <script type="text/javascript"> var Tawk_API=Tawk_API||{}, Tawk_LoadStart=new Date(); (function(){ var s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0]; s1.async=true; s1.src='https://embed.tawk.to/5789b7f063d0bc0474d53e01/default'; s1.charset='UTF-8'; s1.setAttribute('crossorigin','*'); s0.parentNode.insertBefore(s1,s0); })(); </script> <!--End of Tawk.to Script-->s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0]; s1.async=true; s1.src='https://embed.tawk.to/57871001c0b96c2d224565e0/default'; s1.charset='UTF-8'; s1.setAttribute('crossorigin','*'); s0.parentNode.insertBefore(s1,s0); })(); </script> <!--End of Tawk.to Script-->